dimarts, 25 de juny de 2013

Memòria d'amor

- "Nodrisc la solitud amb records teus; perquè l'única existència perdurable és la memòria...
Memòria d'amor que es presenta en la carn; memòria feta batecs d'un cervell eternament jove".

- Digues fill meu, he estimat algú?
Digues, he estat estimat alguna vegada?
Et faig preguntes sense saber el perquè. Amb els anys he oblidat els significats. 

Em mostres escrits l'autor dels quals m'és totalment desconegut.

Escriu el seus noms, els noms dels qui m'estimen o m'han estimat.

No recorde colors, textures, ni mots. Cada cosa dita o viscuda se'm presenta com un llostrejar nou.

Què em llegies abans?
Torna-ho a fer. M'agrada eixa música que per la boca em dius.

- "Nodrisc la solitud amb records teus; perquè l'única existència perdurable és la memòria...
Memòria d'amor que es presenta en la carn; memòria feta batecs d'un cervell eternament jove".