dissabte, 3 de juliol de 2021

Flors d'aniversari, 7


Sobre el camí polsós de rodeno revolen un parell de papallones, qui sap si en festiu festeig. A prop, hi ha un toll d'aigua que regalima d'una fuita o potser de l'anomenada Ruta de l'aigua on s'assenta Aín. S'aturen per beure sense afonar-se, tot mostrant les ales multicolors.  A l'inici d'estiu hi ha una mar de floretes on, sense carències, es nodriran. 

Quina sort no saber-ne els noms de totes!

La mateixa que m'impossibilita apamar-te, mesurar la dona que ets. 

Com un paisatge cíclic però novell, no tot és escrit, ni viscut. Aquest saber-se obert, el viure no quadriculat que ens convida al miracle: l'esclat d'uns ulls esdevinguts encara paraula, esperança.

  Josep Lluís Abad i BuenoImprimir